.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει πιλοτικά τη ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα.

Δείτε την εργασία που παρουσιάζει τα συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι φοιτητές του τμήματος

Προκειμένου να παρακολουθήσετε μία διάλεξη θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον προσωπικό υπολογιστή σας το λογισμικό RealPlayer, το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε για διάφορα λειτουργικά συστήματα, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:
Για να παρακολουθήσετε τη μετάδοση χρειάζεται ένας κωδικός πρόσβασης, τον οποίο θα βρείτε εδώ (η σελίδα με τον κωδικό πρόσβασης είναι προσπελάσιμη μόνο μέσα από το τμήμα).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάδοση των διαλέξεων αρχίζει αυτόματα κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των μαθημάτων και ολοκληρώνεται 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα των μαθημάτων της αίθουσας.

Παρακαλούμε επιλέξτε από τις επιλογές που υπάρχουν στα αριστερά την αίθουσα που σας ενδιαφέρει.

Για παρατηρήσεις, προτάσεις, σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης (rts at noc.uoa.gr). Σημειώστε ότι ο κωδικός πρόσβασης στις μεταδόσεις δεν αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη μετάδοση χρησιμοποιείται ο VoD εξυπηρετητής του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).