.

Για να παρακολουθήσετε τη μετάδοση χρειάζεται ένας κωδικός πρόσβασης, τον οποίο θα βρείτε εδώ (η σελίδα με τον κωδικό πρόσβασης είναι προσπελάσιμη μόνο μέσα από το τμήμα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση και μετάβαση της πιλοτικής υπηρεσίας σε τεχνολογία τύπου flash. Η πρόσβαση στις μεταδόσεις θα είναι δυνατή μόνο μέσω της ιστοσελίδας webcast.uoa.gr και του συνδέσμου "Τρέχουσες μεταδόσεις".

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάδοση των διαλέξεων αρχίζει αυτόματα κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των μαθημάτων και ολοκληρώνεται 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα μετάδοσης διαλέξεων της αίθουσας.

Στο πρόγραμμα μετάδοσης διαλέξεων τα μαθήματα που ΔΕΝ μεταδίδονται έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα.